Probleem van gokverslaving neemt toe in Ierland

Online Gokken

 

Uit de statistieken van een onlangs gehouden onderzoek is gebleken, dat steeds meer mensen in Dublin problemen ondervinden als gevolg van het gokken. In Dublin worden elke week bijeenkomsten georganiseerd voor gokkers die met problemen kampen en daar wat aan willen doen. Bij deze wekelijkse bijeenkomsten is er nu een stijging van het aantal deelnemers te zien. Daar waar voorheen rond de 10 personen zich meldden bij de wekelijkse bijeenkomsten, is dit aantal nu al opgelopen tot 30 mensen. Dit betekent meer als een verdubbeling van het aantal mensen met gokproblemen. De organisatie Gamblers Anonymous geeft aan dat de stijging van het aantal personen niet voorkomt uit het feit dat er in één keer veel meer mensen zijn gaan gokken in online casino’s. De vermoedelijke reden van de stijging is, dat er op dit moment steeds meer mensen financiële problemen krijgen, waardoor het gokken ineens ook een probleem is geworden.

Omzet bij bookmakers blijft gelijk

Dat er niet in één keer veel meer mensen bij gekomen zijn in de gokwereld, blijkt onder meer uit het feit dat de omzet bij bookmakers hetzelfde is gebleven of nauwelijks veranderingen kent ten aanzien van de afgelopen jaren. De crisis wordt dan ook als belangrijke factor beschouwd, waardoor mensen, die zich eerder financieel nog konden redden nu in de problemen komen door het gokken. Het gokken, kan de ontstane financiële problemen namelijk verergeren. Deze groep mensen kan er dan ook baat bij hebben het gokprobleem aan te pakken en de wekelijkse bijeenkomsten van Gamblers Anonymous kunnen daarbij helpen.

Ook in andere landen zijn er gokproblemen

Ierland is niet het enige land dat een verhoging ziet van het aantal mensen met gokproblemen. Ook Nieuw-Zeeland heeft te kampen met problemen op gokgebied. In dit land zijn al maatregelen genomen op initiatief van een organisatie, die een gokvrije dag georganiseerd heeft. De gokvrije dag heeft onlangs op 1 september plaats gevonden. De bedoeling is om de gokvrije dag jaarlijks te herhalen, zodat mensen zich bewust worden van de financiële gevolgen van het onverantwoord gokken in online casino’s. In hoeverre dit daadwerkelijk vruchten af zal werpen is nog te bezien, maar er wordt in elk geval aandacht besteed aan een bestaand probleem, dat naar verwachting nog groter kan worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *