President van Casino Voters of America neemt ontslag

Online Gokken

 

Jim Tabilio, de president en tevens oprichter van de organisatie Casino Voters of America heeft in de maand augustus zijn ontslag ingediend. De groep Casino Voters of America stond lange tijd onder leiding van Jim Tabilio en streeft ernaar om de dienstverlening op het gebied van online casino’s en pokerindustrie te legaliseren in de staat Californië van de Verenigde Staten. Er werd dan ook op zeer actieve wijze campagne gevoerd voor het reguleren en legaliseren van de online gokindustrie door deze president. Deze belangrijke taak zal nu aan een opvolger moeten worden opgedragen om de doelstelling te kunnen behalen.

Reden van vertrek

De officiële reden van het vertrek van de president van Casino Voters of America is niet bekend, maar de geruchtenmachine is inmiddels al op gang gekomen. Zo zijn er geluiden in de omgeving van Jim Tabilio te horen, dat de voorkeur uitgaat naar een carrière in de private richting om als lobbyist te gaan werken om op die wijze bij te dragen aan beleid en wetgeving op het gebied van online gaming. Overigens zal de ex-president nog wel op zijn tijd advies kunnen geven aan Casino Voters of America. In de komende maanden zal de Raad van Bestuur bezig gaan met het aanstellen van een opvolger van Jim Tabilio. Tot die tijd zullen de werkzaamheden voor het behalen van de doelstelling overigens gewoon doorgang vinden.

Gevolgen voor de campagne

Het doel van de Casino Voters of America is nog altijd het reguleren en wettelijk regelen van de online gokindustrie in 2010 voor elkaar te krijgen. Met het vertrek van de drijvende kracht achter Casino Voters of America, hoeven de belanghebbenden geen angst te hebben, dat er niet zal worden door gestreden. De doelstelling zal dan ook zeker gehandhaafd blijven. Ook de budgetproblemen in de staat Californië zelf, die onlangs zijn ontstaan zullen het nastreven van de doelstelling niet in de weg staan. De financiële crisis in Californië is op dit moment wel ernstig, want volgens de geruchten heeft de staat Californië op dit moment al te kampen met een tekort van 25 miljard dollar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *