Overval op casino in Emmeloord

Online Help

 

Een man uit Eritrea, die illegaal in Zweden verblijft heeft in één opzicht het geluk in elk geval aan zijn zijde. Tesfaldet Tesloy heeft namelijk het winnende kraslot in het bezit. Het kraslot heeft een prijs van maar liefst 1,2 miljoen kronen opgeleverd. Omgerekend is deze prijs 116.650 euro waard. De winnaar heeft de prijs in het loterijprogramma van de Zweedse televisie opgehaald. Dit geluk staat echter in schril contrast met de voortdurende onzekerheid over een eventuele uitzetting naar het land van herkomst.

Poging tot uitzetting

De Zweedse overheid heeft namelijk meerdere malen geprobeerd om deze man uit Eritrea uit te zetten naar zijn thuisland, maar tot op heden is dat niet gelukt. Het land Eritrea werkt namelijk niet mee aan het terug laten komen van Eritreërs, die illegaal in andere landen verblijven. Tesfaldet Tesloy is dan ook niet de enige illegaal in afwachting van uitzetting, want in Zweden zijn er rond de 12.000 mensen die in afwachting zijn van hun uitzetting. De onzekerheid van uitzetting heeft, nu Tesfaldet het winnende lot heeft gekocht, een enigszins andere wending gekregen, waardoor het verblijf in Zweden tijdens de onzekere periode op een andere manier kan worden ingevuld.

Zweedse Nationale Loterij

De Zweedse Nationale Loterij maakt gelukkig geen onderscheid tussen winnaars die illegaal in het land verblijven of winnaars die op een legale manier in Zweden verblijven en wenst Tesfaldet dan ook alle geluk met zijn prijs. De prijs die Tesfaldet gewonnen heeft, zal overigens op een nuttige wijze besteed worden. Het is de bedoeling, dat het geld door deze man besteed wordt aan een opleiding tot fysiotherapeut, in elk geval zolang de uitzettingsprocedure nog geen definitieve uitzetting naar Eritrea tot gevolg heeft. Het winnend lot wordt dan ook zeker nuttig besteed door voor een opleiding te kiezen, waar in de toekomst het beroep van fysiotherapeut uitgeoefend kan worden. Een beroep dat overal ter wereld kan worden beoefend en dus, als Tesfaldet onverhoopt toch nog mocht worden uitgezet naar Eritrea in elk geval de mogelijkheid heeft om een carrière te starten als fysiotherapeut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *